Obchodné informácie (pre veľkoobchod)

Pred nákupom v DUNE-HD.SK (ELTRO s.r.o.) je potrebné nás kontaktovať: dune-hd[at]dune-hd.sk

Dealerom tovaru DUNE-HD.SK (ELTRO s.r.o.) sa môže stať každá právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá preukáže výpisom z obchodného registra a v prípade fyzickej osoby živnostenským listom, že má oprávnenie na predaj a nákup výpočtovej techniky. Dealer nie je konečným spotrebiteľom tovaru DUNE-HD.SK (ELTRO s.r.o.), ale predáva tento tovar tretím osobám.

Minimálny odber je 3 kusy. (aj varianty v modeloch)

Postup pri registrácii tuzemských odberateľov:

Vyplníte registračný formulár / registrácia
Následne Vás budeme kontaktovať a požadovať tieto dokumenty:

– vyplnenú, podpísanú a opečiatkovanú zmluvu v dvoch výtlačkoch / zmluva
– sken osvedčenia o registrácii DIČ / IČ DPH

Dokumenty je potrebné poslať na e-mail: dune-hd[at]dune-hd.sk
Po schválení registrácie Vám zašleme prístupové údaje na zadanú mailovú adresu. Vašu kópiu dílerskej zmluvy Vám zašleme dodatočne poštou.

Na tomto mieste nájdete všetky dôležité obchodné informácie ako všeobecné obchodné podmienky, dílerské zmluvy, zmluvy o splatnosti a ďalšie dôležité informácie.

Obchodné informácie :
IČO: 50842862
IČ DPH: SK2120503561
DIČ: 2120503561
Banka: Slovenská sporiteľňa EUR
Účet IBAN: SK11 0900 0000 0051 3000 7377
Swift / BIC: GIBASKBX
Sídlo : ELTRO s.r.o., Košice – Bohdanovce 262, 044 16

Dopravu tovaru zabezpečujeme po celom Slovensku do 24 hodín TOPTRANS kuriérom (ak je tovar skladom). Zdarma nad 500€ bez DPH.

Všetky materiály publikované na internetovej stránke www.dune-hd.sk spoločnosti DUNE-HD.SK (ELTRO s.r.o.) sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na internetovej stránke www.dune-hd.sk uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie sú chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Akákoľvek časť internetovej stránky www.dune-hd.sk (zvlášť popisy, obrázky a vyobrazenia alebo ďalšie dokumentové časti predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií, produktov, súvisiacich produktov a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.

Upozorňujeme, že informácie na stránke www.dune-hd.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť DUNE-HD.SK (ELTRO s.r.o.) môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Spoločnosť DUNE-HD.SK (ELTRO s.r.o.) nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných internetových stránok, vrátane ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd.

Spoločnosť DUNE-HD.SK (ELTRO s.r.o.) neposkytuje žiadne garancie a záruky okrem záruk vyplývajúcich zo zákona a záruk, ktoré nad rámec zákona poskytujú výrobcovia, dodávatelia výrobkov a poskytovatelia služieb, ktoré sú ponúkané stránke www.dune-hd.sk, pokiaľ je to u takých výrobkoch a služieb výslovne uvedené.

Informácie uvedené na stránke www.dune-hd.sk spoločnosti DUNE-HD.SK (ELTRO s.r.o.) nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník neobdržal od spoločnosti DUNE-HD.SK (ELTRO s.r.o.) v písomnej podobe potom, čo ju v prípade pochybností kontaktoval.

Spoločnosť ELTRO s.r.o. si vymedzuje právo zmien bez predošlého upozornenia a komunikáciu iba s overenými a hodnovernými spoločnosťami.

Dune HD Slovensko