DUNE Control

Dune Control je aplikácia pre mobilné zariadenia iOS a Android ako diaľkové ovládanie prehrávačov médií Dune HD


Aktuálne 07.04.2019
Dune Control je už k dispozícii aj pre Android a IOS (Apple) zariadenia. Aplikáciu si stiahnite z App store alebo z Google play.

Vlastnosti

Dune Control má tieto hlavné funkcie:

Diaľkový ovládač: Plne nahrádza štandardné IR diaľkové ovládanie. Používa Wi-Fi na pripojenie k lokálnej sieti. Automaticky vyhľadáva zariadenia Dune HD v lokálnej sieti. Umožňuje ovládanie viacerých zariadení typu Dune HD a jednoduché prepínanie medzi nimi.

Navigátor: Prehliadajte a zvoľte si mediálny obsah cez UI rozhranie zobrazené priamo na vašom mobilnom zariadení. Prístup k lokálnym a sieťovým zdrojom, Obľúbené, Nedávne, Moja zbierka, Filmy, Pluginy, HDD atď. Menu zobrazené na mobilnom zariadení zrkadlí menu zobrazené na TV obrazovke. Zadajte text do textových polí v používateľskom rozhraní Dune pomocou natívnej klávesnice na vašom mobilnom zariadení. Režim prehliadača fotografií: zobrazenie fotografií z zariadenia Dune HD na mobilnom zariadení, ovládanie prezentácie fotografií.

Aktuálne hrá: Pozrite si informácie o aktuálne prehrávanom mediálnom obsahu, vrátane (ak je k dispozícii) filmového plagátu, názvu filmu, hudobného obalu, hudobného albumu / informácií o interpretovi / skladbe. Ovládanie prehrávania (prehrávanie / pauza, zastavenie, predchádzajúce / nasledujúce, poloha prehrávania, hlasitosť).

Podporované modely a verzie firmware

Plná funkčnosť (vrátane Navigátor a Aktuálne hrá) je k dispozícii iba na najnovšej generácii prehrávačov médií Dune HD 2019 (vrátane Dune HD Neo 4K) a len pri použití najnovšej verzie firmvéru (190330_0254_r13 alebo novšia). Obmedzená funkčnosť (len Diaľkové ovládanie) je k dispozícii na všetkých modeloch prehrávačov médií Dune HD so všetkými verziami firmvéru.

Aktualizácie a zmeny:

Update 3 (190328_2127.apk, firmware version 190330_0254_r13):

 • Now Playing: Added automatic scrolling of too long text strings.
 • Now Playing: Added BACK icon at the top left corner — another convenient way to switch to Navigator tab.
 • Now Playing: Too small cover images are now visually increased to fit available space.
 • Now Playing: Volume control, when dragging, now immediately shows the actual (discrete) volume level.
 • Navigator: Added automatic scrolling of too long text strings in the title bar.
 • Navigator: Show „(empty)“ text in empty folders.
 • Navigator: More correct handling of scroll position after orientation changes.
 • Remote: Added autorepeat feature: press and hold button to generate repetitive button presses (supported for arrows, REW/FWD, P+/P-, V+/V- buttons).
 • Remote: Button presses now work quicker (on button press, not on button release).
 • Remote: Bugfix: REW/FWD buttons were mixed with PREV/NEXT.
 • Setup: Bugfix: IP address text field could be reset in some cases.
 • General: Optimized network communication between mobile app and Dune.
 • General: Mobile app now more quickly and smoothly detects changes of Dune UI state.
 • General: Improved handling of network errors.
 • General: Improved handling of app switching to/from background mode and handling of mobile device lock/unlock.
 • General: Reduced visual blinking during app start.
 • General: App icon updated.
 • Misc other minor fixes.

Update 2 (190301_1357.apk, firmware version 190301_1357_r13):

 • A lot of bug fixes.
 • Added support for more screens, menus, dialogs which were not supported in the mobile app previously.
 • More complete support for photo viewer: added ability to conveniently scroll through the photos in the current playlist by dragging the current photo left/right; simple support for zooming a photo (on mobile screen only) (use double-tap to exit zoom mode).
 • Improved handling of Android apps: when entering an Android app, Remote tab is shown automatically; when returning from the Android app, Navigator tab is shown back; when starting media playback while an Android app is active, the Android app is put into background and the media player is shown.
 • Improved handling of screen saver: actions in the mobile app (navigation, playback, etc) now stop the screen saver (and reset its timer).
 • Improved handling of UI elements (such as controls in setup screens) which do not fit into screen width: such UI elements are wrapped to the next line.
 • Fixed problem that navigation buttons (left/right/up/down) did not work via IP Control in mouse emulation mode.

Update 1 (190211_1700.apk, firmware version 190210_0252_r13):

 • Added support for folders with large number of items, all items can now be accessed (via scroll) in all places (file browser, Movies, plugins, etc) (previously only first 36 items were accessible).
 • Added text editing support — for all places in Dune UI where text can be entered/edited (dialogs, setup, file renaming, etc).
 • Added simple support for photo viewer: current picture, PLAY/PAUSE/STOP/PREV/NEXT buttons, swipe left/right on the current picture also does PREV/NEXT. Photo viewer status is shown in Navigator tab, Now Playing can be used to control background music playback.
 • Improved support for Full Blu-ray Menu playback mode: PLAY/PAUSE/STOP/PREV/NEXT buttons, indication of current playback position (time seek is not supported).
 • Improved support for Movie Information screens (Movies, Kartina.TV, plugins).
 • Added support for various screens, menus, dialogs which were not supported in the mobile app previously (Kartina.TV / Search, Kartina.TV / Start, Setup / Video, etc).
 • Fixed the problem with „tabs“ view type in Dune UI skins.
 • Various other fixes and improvements in the mobile app.